Aistra

Meilė vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praaities nei ateities.

Puslapio galiojimo laikas pasibaigė

[+]Jūs galite prisidėti prie šio puslapio paremdami jį.
Parama pratęs puslapio galiojimą ir vėl visi galės matyti visą šio puslapio turinį.