Akmeninis brolis.

Netoli simses tekančio upelio rimo apsamanojęs didžiulis akmuo . Vietinių vadinamas Kunigaikščio arba akmeninio brolio pavadinimu. Pagal vietinių gyventojų pasakojimus . Senai,kai dar nebuvo salduvės ir Talkšos miško,visa teritorija miško buvo dirbama ūkininkų žemė. Gyveno tose apylinkėse turtingas ūkininkas vardu Rapolas ir turėjo du sūnus .Bego metai ir atėjo diena kai ūkininkas nutarė atiduoti savo žemes abiems sūnums po lygiai.Kad abu sūnus žemę dirbtų derlių augintu ir juo senu rūpintųsi. Kaip nusprendė taip ir padalino savo žemes po lygiai ir vyresniam ir jaunesniam. Senajam ūkininkui mirus tarp broliu prasidėjo barniai dėl didžiojo akmens kam jis priklausys ir ką su juo reiks daryt. Tarėsi brolai barėsi, bet nekaip nepasidalino nei akmens, nei kelių rėžiu žemės prie jo . Viena vėlyvą rudenį ir vėl abu brolai susikibo dėl žemės ir akmens . Netik kad susikvirčijo bet dar ir susimušo abu muštynių įkarštyje vyresnysis brolis jaunesniji broli užmušė, jį daužydamas jo galva į akmenį ir regdamas . Dabar brolau turėsi ir akmenį,ir žemės kiek tik norėsi iki valios. Kai praėjo įniršis ir jis suprato ką padaręs pabėgo jis ir ilgai slapstėsi ilgosios lovos miškuose kol nepasikabino ant eglės šakos . Vietiniai jį radę kabantį ir užkasė netoli žaliaskarės eglės,kad ilsėtusi ramybėje jis. Vietiniai ūkininkai pasakodavo,kad vėlyvą rudenį vidurnaktį matydavo ant didžiojo akmens sėdintį jaunikaiti su kruvinu veidu ir kažko laukiantį. Vietiniai kalbėdavo,kad užslinkus sutemoms dažnai matydavo jaunikaiti sėdintį ant akmens. Daugial prabėgo metų ir neliko nei stambių ūkininkų, nei dirbamos žemės . Liko tik rimoti apsamanojęs didžiulis akmuo Talkšos miško ąžuolyne bei eglyne. Legenda užrašyta 1973 metais iš vietinio gyventojo Važio.
Šiuo metu galerijoje nieko nėra. Užsukite vėliau.