Salduves piliakalnis .

Salduvės piliakalnis esantis Salduvės miško teritorijoje turi daug pavadinimų seniau jis buvo vadinamas Kareivių kalnu, Saldžiu kalnu Kryžeiviu kalva ir net Vedniakalniu . O carinės rusijos laikotarpiu pradėtas vadinti clatkoja gora, o lietuviškai salduvės. Piliakalnis beveik išlaikęs visa savo buvusia gynybinę struktūra ir dali gynybiniu pylimų . Geriausiai išlaikęs yra šiaurinis 19 metrų gynybinis pylimas ties salduvės priepiliu . Pietinis bei vakarinis gynybinis pylimas beveik sunaikinti dirbant žemės laukams bei statant tarybiniams kariams paminkla iš kurio šiuo laiku tik likę betoniniu pamatų griuvėsiai vaiduokliai aprašinėti grafiti gatvės dailininkwu. Jeigu Šiauliu miesto Savivaldybė nebūtų nupirkusi 1939 metais iš nusigivenusio ūkininko piliakalnį bei apie jį esama žemę tai Salduvės būtų laukęs liūdnas likimas buvo nuspręsta vietinių ūkininkų pradėti eksploatuoti žvyro gamyba iš Salduvės kalno bei jio žemiau esamų kalveliu kasti žvyrą ir jį pardavinėti Šiauliu miesto statybvietėms . Bet kai Salduvė buvo su aplinkui esančiomis žemėmis nupirkta Šiaulių Savivaldybės visa žvyro prekyba persikėlė toliau nuo jos . Iki šių dienų netoli salduvės yra išlikę dideli žvyro apleisti karjierai nebe naudojami žvyro gamybai. Nupirkus Salduvės piliakalnį ir aplink esamas žemes buvo nutarta Šiauliu miesto savivaldybės visa teritoriją esama šalia piliakalnio apsodinti jaunomis pušaitemis ir 1940 metais visa teritorija padedant šiauliečiams bei Šiauliu įvairioms organizasijoms buvo apsodinta. Iki šių dienų Salduvės piliakalnį juosia gražus Šiauliečių pasodintas pušynas. Seniau salduvės pušyne buvo keliatas stambių pušų ant kurių buvo išlikusios varinės lentelės . Ant vienos pušies lentelės buvo užrašyta,kad ta pušį pasodino 1940 metais Šiauliu miesto skautai Vilko draugovė. O ant kitos pušies lentelės buvo užrašyta, kad šią pušį pasodino 1940 metais Šiaulių miesto Šaulių sąjungos nariai. Apie 1990 metus prasidėjus spalvotu metalu vagystėms kažkokie vagišiai dėl kelių dolerių nuplėšė ir tas varinias lenteles. Tai pat labai tuo laikotarpiu nukentėjo nuo vagišių ir Tarybinis monumentas nuo jo buvo tesiog gabalais karpomas spalvotas metalas ir parduodamas į supirktuves . Vėliau monumentas buvo demontuotas ir nuvežtas saugoti į dirbtuves, bet ir ten jis buvo po truputį vietinių vagišių karpomas ir parduodamas į spalvoto metalo supirktuvias. Tai pat labai salduvės piliakalnis nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą per jo teritoriją ėjo pirma vokiečių gynybinė linija . Iki šių dienu išlikę įgriuvę apkasai blindazai . Tai pat suniokota apkasais ir salduvės aikštelė iki šių dienų išliko įgriuvę apkasai. Vietinai kalbėjo, kad tuos apkasus ant salduvės piliakalnio iškasė rusu kariai, kai užėmė pirmąją vokiečių gynybinę Šiaulių linija . Ant salduvės buvo įkurtas žvalgybos rusų postas koordinuoti artilerijos ugnį apsaugant Šiaulių miestą.
Šiuo metu galerijoje nieko nėra. Užsukite vėliau.