Siauliu rajonas, Malavenu kaimas.

1925 metais malavenu kaimo laukuosia raunant dideli simtametes liepos kelma buvo rastas molinis puodas apklijuotas berzo tosimi. Sudauzius puoda jame buvo rasta sidabriniu segiu apirankiu ziedu zalvariniu grandineliu su varpeleis. Sidabriniu tribriauniu lazdeliu bei sidabriniu monetu su gedimino stulpais. Radejai rasta lobi pardave aleksandrijos dvarininkui. Dvarininkas visa lobi pardave zydui sidabro pirklui. 1978m koleksionierui is siauliu Rimsai stasui paviko is vietinio gyventojo malavenu sunikusio kaimo sodibos nusipirkti viena tribriauni sidabrini lidini ir 27 sidabrines monetelias su gedimino stulpais o kitoja puseja uzrasu pecati. Sodibos seimininkas sake kad visa tai rado prie senojo malavenu kaimo azuolo ir net parode radimo vieta. Azuolas labai senas bus koks 400 metu gal ir daugiau ant jo pakabintas rupitonjelis atminti 1863 metu sukilima . Pakases toja vietoja rado puodo sukiu ir kelias monetelias su gedimino stulpais . Mirus koleksionierui Rimsai visa jo koleksija buvo isparduota ir tolimesnis malavenu lobio likimas neaiskus . Kalbejo kad nupirko koleksionierei is Rigos visa kaltiniu monetu kolekcija ir sidabrinius lidinius.
2016-07-09 12:30:32