Kalnabridzei , Nemencines apskritis, Vilniaus rajonas.

1965 metais Vladislavas Trajanovskis rudeni ardamas bulviu lauka tris keturi metrai nuo senkapiu esanciu uznugario pietriciu galia, isverte is zemes monetu. Kartu dirbes Dionizas Valentinovicius surinko monetas ir jas pasidalijo . Deonizas Valentinovisius apie lobio radima pranese Nemencines milicijos skirui . Paskui buvo pranesta ir Vilniaus milisijos skirui. Zinia pasiekusi Vilniaus istorijos etnografijos muziejaus darbuotojus G Oziunienia ir V Urbonaviciu Bei instituto arheologa Daugudi Nuvikia i lobio radimo vieta. Jie surinko monetas is radeju iskase zemeja likusias monetas ir puodo sukes . V Daugudis smulkei aprase lobio radimo vieta. Isviso buvo surinktos 483 monetos Lobija buvo talerei ortai treciokai sestokai grasei pusgrasei silingai ir pustalerei. Lenkijos lietuvos Livonijos Prusijos Karaliskosios prusijos Rygos Zalzburgo bei Utrehto Karalystes talerei.
2016-07-31 11:03:37