Kairių miestelio lobis, Šiaulių rajonas.

Griaunant Kairių Malavėnu apylinkėse vienkiemius 1967 metais meliaratorei mesdami į duobę įvairius senus vienkiemio rakandus sulūžusioje senovinėje skrynioje rado trisdešimt tris tūkstančius popierinius caro rublius .
Kiti puslapiai: 1, 2 , 3 , 4 , 52017-07-15 07:41:36Redaguota 2018-08-13 22:40:39