Kurtuvenai.

Dvaro samdinis kasdamas bulves dvaro lauke žemėse tarp bulvių rado sauja pažaliavusių įvairaus dydžio monetų. Rastas monetas samdinio vaikas nunešė mokyklos mokytojui Juozenui.
Kiti puslapiai: 1, 2 , 3 , 4 , 52017-11-02 08:44:12Redaguota 2018-08-29 12:54:39