Kurtuvenai.

Dėžutes vidus iškaltas oda . Lobis rastas 1933 metais . Tolimesnis lobio likimas neaiškus . Kolekcionierui paukštei pavyko iš pasakotojo nusipirkti keletą monetų Jono sabeskio ir Zigimanto vazos Dansigo trecioka.
Kiti puslapiai: 1 , 2 , 3 , 4, 52017-11-02 08:44:12Redaguota 2018-08-29 12:54:39