Siauliu rajonas. Malavenu Durpinas.

Kasant durpias Aleksandrijos plytinei plytu degimui. Darbininkai po didoku akmeniu rado molinį ąsotį . Jį iškasus iš žemės ąsotis suskilo į kelias dalis iš ąsočio iškrito didokas gabalas sulipusių pažaliavusiu monetų. Suirusio ąsočio sienelės ir buvo aplipusios pažaliavusiomis monetomis.
Kiti puslapiai: 1, 2 , 3 , 42017-11-02 09:04:50Redaguota 2018-08-13 22:33:51