Taleriu lobis.

Kolekcionieriui paukštei besi svečiuojant pas giminaičius Kurtuvėnų miestelio apylinkėse. Pas giminaičius užėjo kaiminas pakalbėt ir susitart dėl bulviakasio talkos. Pasikalbėjus apie orą bei kaimo rūpesčius ir darbus. Kaimynas pasigyrė,kad turi senelio odadirbio pasiūta senovinį balna visa nusakystyta sidabro keturkampėmis plokštelėmis. Sutarus, kad atneš parodys savo senelio brangenybe ir ta proga už parodyma išgers buteliuka baltos kaimynas apsidžiaugias iš skubėjo į namus. Po gero pusvalandžio jis nešinas didoku maišu atėjo.Atrišias maišą iš jo ištraukė gerokai apsitrinusi odinį balna. Viso balno šonai bei pakraščiai buvo apsiūti keturkampemis su piešiniu plokštelėmis . Piešiniuose ant pažaliavusiu nuo laiko plokštelių matėsi stovintis riteris ir rankoje laikantis skyda ant kurio buvo pavaizduotas kažkoks herbas . Visos plokštelės buvo su ritereis ir ant kiekvienos riterio skydo matėsi vis kitoks herbas. Ant odinio balno paukstė suskaičiavo išviso 56 keturkampes pritvirtintas plokšteles. Pasikalbėjus išgėrus buteliuką baltos kaimynas papasakojo istoriją, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą jo senelis dirbo pas dvarininka odininku siūdavo balnus pakinkytus bei kitus reikalingus arkliui daiktus. Viena pavasarį viso kaimo vyrai buvo paiimti į dvaro vieškelio tvarkymo darbus . Vieni vežė žvyrą iš žvyrduobiu kiti ji barste ant vieškelio užpildami duobes. Jo senelui teko kasti žvyro kalnialyje žvyrą pilti į vežimus
. Bekasant žvyrą jis rado supuvusį drobini maišą iš kurio pabiro pažaliavusia stambus apvalus skrituliukai panašus į monetas kaikurias patrynus jos pradėdavo blizgėti,kaip sidabras. Visa radini jis surinko ir paslėpė miško tankmėje. Pasibaigus darbams prie kelių jis vėl sugrįžo prie odos darbu siūti balnu bei kitu odiniu ponu užsakymų. Rastasias monetas jis parsinešė namo jų buvo geras pusviedris Keletą monetų parodė dvarininkui. Dvarininkas pasiūlė,kad jas reiktų panaudoti puošybai balnu bei kitu odos dirbiniu. Žmogus apkarpydavo moneta iš apvalios į keturkampia ir pradurias kampuose skylutes pritvirtindavo su vinimis prie balno. Paukštei paklausus gal jis turi nekarpytu nuo senelio likusių monetų kaiminas pasakė,kad yra visa dėžute pilna apkarpytu monetų gabalėlių . Kaimynui atnešus dėžutę ir ja ištirinėjus joje buvo geras puskilogramis nukarpytu monetu kraštų. Padėkojus už pasakojima bei parodyta balna ir dėžutę . Paukste atsisveikino su namiškiais ir grįžo į Šiaulius. Visas balnas buvo papuostas apkarpytais Niderlandu provinsiju talereis. Kelius metus paukstė mėgino iš kaimyno įsigyti sena balna su monetu papuošimais, bet viena kart nuvykus pas giminaičius sužinojo, kad kaimynas balna pardavė kažkokiam senienų. Atvažiavus iš Kauno kuris kaimynui sumokėjo penkis šimtus dolerių. Iš Paukštes užrašų 1990 Vėliau paukstė sužinojo, kad balnas buvo parduotas vertialgos iš Kauno Prancūzijoje už solidzia suma 6000 dolerių.
Šiuo metu galerijoje nieko nėra. Užsukite vėliau.