Ekspedicija velnio kepures piliakalnis.

Atėjus pavasarui ir nutirpus sniegui . Mūsų klubo narei pabuvojo įdomioje vietoje. Piliakalnyje velnio kepure jis stūkso netoli žuvininkų kaimo. Piliakalnis įdomus tuom, kad ant jo stovi ąžuolinis kryžius ir nuo jo atsivėrė labai gražus apylinkių vaizdai. Kai rinkome duomenis apie velnio kepures piliakalnį iš vietinių gyventoju sužinojome tai, kad ant piliakalnio pastatė ąžuolinį kryžių todėl kas seniau ant jo vaidendavosi . Vietinei pasakojo,kad seniau ant kalvos nakties metu daugiausia rudenio laikotarpiu matydavo klaidžiojant ugneles ir kaikada žmonių šešėlius. Ganant kaimo gyvulius arčiau kalvos nakčiai artėjant galvijai nuo kalvos pasitraugdavo kuo toliau. Piemenis kalbėdavo kad galvijai jaučia blogį tunanti kalvoja . Pastačius kryžių jį pašventinus visa velniava kuri dedavosi ant kalvos aprimo. Tarybiniu laikotarpiu Ginkūnų tarybinis ūkis kelis kartus megino kalva apsodinti berželeis, bet medelei nei vienas neprigydavo. Pasigrožėję apylinkių gražiais vaizdais nuo kalvos apžiūrėje sena ąžuolinį kryžių . Neuzilgo patraukeme per laukus Šiaulių miesto link pakelui beidami radome ir viena kita kuklu radinuka. Pakelui aplankėm sena mūsų stovyklavietę pasidėjome pakūrenom laužiuka o temstant grįžome į šiaulius.
Šiuo metu galerijoje nieko nėra. Užsukite vėliau.