Ekspedicija Rekyvos ezeras . Padavimai ir legendos.

Išlipome iš dulkėto autobuso prie rekyvos senųjų kapinaičių. Jo viešasis transportas tikrai nepasižymi švara ir kvapais. Teko autobuse smirdinčiam kratytis gera pusvalandį kol atvažiavom iki Rekyvos gyvenvietės. Susitvarkę visa savo ekspedicijos turta, pasitikrinia ar visi esam ar koks be važiuodamas su autobusu nebus užmigęs ir nuvažiavęs toliau sau,
neįvyko buvom visi sveiki žvalūs gražūs ir kupini ryžto ir jegu apeiti visa Rekyvos Neužilgo pajudėjom per pušyną ežero link. Paėje nedideli atstumą priėjome koplyčia gražus statinys, senovinis matyti, kad bus dvarininkų Karpių giminės pastatytas . Apžiūrėjome istorinį objekta nuėjome tarp pušų prie ežero vaizdas atsivėrė labai gražus dideli plotai vandens ir tolumoje miško tamsi juosta . Paėje nedidelį astuma nuo gyvenvietės Rekyvos netoli buvusios katilinės priėjome istorinį objekta didžiulį akmenį. Akmenio viduryje įbetonuota lenta bronzinė Rekyvos ežere žuvusiam nuskendusiam lakūnui. Saulė kepino, o męs ėjome per tankumynus ežero pakrante. Neužilgo priėjome paplūdimį su besi kaitinančiais poilsiautojais. Paėje pakrante palei ežera pamatėme gražų vaizdelį tarp pušų jaunų degė laužas kepė šašlykai stalas nukrautas degtinės ir alaus, o prie laužo sėdėjo gerai įkalusi degtinės su alum girtu bebrų kompanija taip tuos pijokus pavadinau mintyse. Mus pamate girti bebrai iškart pradėjo moti ateikit bambizai pas mus gerai įkalsim baltos gerai užkasim o ant pabaigos ir bus linksmoji dalis jums gerai dantis ir snukius išspardisim. Męs kategoriškai atsisakėme nuo tokiu gundančiu bebru pasiūlymų ir tęsėme savo kelionę paežeria toliau . Pamatė,kad męs nekreipiam į jų pasiūlymus bebrai net pasiuto pradėjo savo plikas bulkas rodyti, o kai vienas iš mūsiškių nufotkino jų bulku paroda tie visai pasiuto pradėjo į galvas už dyką siūlyti užmesti. Bet kai tolumoja pamatė takeliu ateinant policininkus . Narsieji bebrai palikę drabužius degtinę, alų šašlykus dėjo kuo greičiau į kojas, policininkai iš paskos. Dar ilgai girdėjosi šakų ir medžių laužimas,kaip narsieji bebrai skuto net ne atsisukdami iš po triūsiku per pelkias ir pušynus nuo policijos. O męs tesiame savo kelionę toliau. Pagaliau priėjome Rekyvos irklavimo bazia su daug įvairių laivelių pasižiūrėje į laivelius į bazes, pastatus bei liepta patraukėme per nendrinus ir kemsinus tolyn pabalių link. Praėje gera kelio dalį priėjome smėlėta iškyšuli nutarėme truputi pailsėt bei pasiklausyt vedlio giliuko istorijų apie Rekyvos ežerą bei Karpių dvarininkų giminia. Pailsėję pasiklausia legendų susitvarkęsavo kuprines tęsėme pradėta žygį apiet Rekyvos ežerą. Per balas, nendrinus tankuminus bei kemsinus žygiavome palei ežerą tylėdami kaikada pakelui sutikdami praeinant viena kita žveja tupintį pakrantėje su meškerėmis. Palinkedavom jems geros žvejybos ir vėl per balas bei kemsynus. Neužilgo priėjome apleistą stovyklavietę prie ežero. Kažkas linksmai toje vietoje praleido laiką stovyklaudamas mėtėsi batai kojinės, suplėšytos maikės, kelnės visas didžiulis kalnas alaus bambaliu bei mažesnis kalnelis degtinės bei vyno tuščių butelių. Poilsevietes suolai su visais kuolais išrauti matyt kažkoks primaukes šernas bus iš pasiutimo juos išrovė stalas apverstas išrautas su visais kuolais . Netoliese nukirstos kelios pušis matyt tiek šernai išgėrė, kad jau sausos pušies nuo žalios neatskyrė. Netoliese radome į žalias pušis įsmeiktus du kirvius matyt šernai bus tiek išgėrę, kad jau jiems niekas nebe rūpėjo. Sutvarkėme stovyklavietę surinkom šiukšles,sukrovėme laužavietėje ir sudeginom po geros valandos darbų stovyklavietė vėl buvo normali viskas sutvarkyta. Aišku jei ir vėl šernai dvikojai pasirodys tai ir vėl bus sujaukta. Jau vakarėjant pagaliau atėjome iki Rekyvos gyvenvietės . Apžiūrėjome dvarininkų Karpių mauzoliejų vietiniu vadinama Karpių kripta pasiklausem mūsų vedlio giliuko pasakojimų apie Karpiu mauzilieju. Apie 1995 m Rekyvos bendruomenės lėšomis Karpių dvarininkų kripta buvo sutvarkyta atremontuota ir įėjimas į ja užmirštas. Neužilgo priėjome senas Rekyvos kapinaites . Palaukėme atvažiuojant autobuso sulipome į jį. Neužilgo buvome Šiauliuose palinkėjome vieni kitiems gero vakaro ir ramios nakties.
Šiuo metu galerijoje nieko nėra. Užsukite vėliau.