Ekspedicija , Mirties kalnelis.

Lyjant smulkiam įkyriam lietui . Mūsų jaunųjų kolekcionierių klubo nariai. Girių klajūnai bridome pelkėta pieva mirties kalnelio link. Mirties kalnelis yra netoli žuvininkų kaimo ir birbynių kalno. Tai nemaža kalva kurioje palaidota apie 3000 tūkstančiai nuo maro mirusių Šiaulių miesto bei apylinkių gyvewntoju. Priėjus kalnelį užlipus į jo viršūnią. Pasidairem po gražias apylinkias nuo kalnelio apžiūrėjome senovinį metalini kryžių pastatyta maro aukoms. Kryžius kalvių darbo labai gražaus nukalimo saulutės formos su pusmėnuliu. Jo pamatas iš akmens, o pats kryžius įbetonuotas į ji. Neužilgo vėl bridome per pelkėta pieva link talkšos miško. Apsistojome senoja mūsų laužavietėje užkūrėme laužą pasidžiovinom rūbus, pavalgėm . Aptarėme sekančias ekspedicijas . Pakalbėjome apie rastus kuklius radinukus ir temstant grįžome į Šiaulius.

[#]I557895